19 Eyl, 2020

Seracılık Nedir?

Seralarda tarım ürünlerinin yetiştirilmesi işlemi seracılık olarak tanımlanır. İklimin etkisinin olduğu bölge ve alanlarda iklim etkisini ortadan kaldırmak için tasarlanmış seralarda mevsimi olmayan meyve ve sebzeler istenildiği zaman daha verimli olarak üretilebilmektedir.

Seracılık Neden Önemli? Daha az alan olmasına rağmen daha çok ürün almak mümkündür. Sebze ve meyve yelpazesi geniş bir şekilde pazarda her zaman kalabilmektedir. Halkın geçimi sağlandığı gibi ihraç yolu ile milli ekonomiye de katkısı büyüktür. Yetiştirilen ürünün kalitesi daha yüksek olmaktadır. Seracılık yapan işletmelerde devamlı olarak çalışma sağlanır. Seracılıkla ilgili olan cam, plastik gibi maddelerin sanayilerinde bir pazar oluşur.

SERACILIK YAPARKEN YER SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Seranın kurulacağı alanın seçimi önemlidir. Bu nedenle seranın kurulacağı yerin seçimi sırasında dikkatli ve hassas davranmak gerekmektedir. Sera alanının kaliteli bir toprak yapısına sahip olması gerekmektedir. Arazinin meyili önemlidir. Meyil genellikle %0.3 ile %1 arasında olmalıdır. Arazinin meyili yüksek ise teraslar inşa edilerek tesviye yapılmalıdır. Serayı kuracağınız bölgede devamlı olarak su ve enerji olmalıdır. Bu konuda kesinti ve sorunlar olmamalıdır. Kurulacak olan arazinin endüstri bölgelerinin dışında olmalıdır. Bu bölgelerden gelebilecek endüstriyel atıklara maruz kalmaması gerekmektedir. Serayı kuracağımız alanda rüzgarın fazla olmaması gerekmektedir. Eğer ki rüzgarlı bir alana sera kurmak konusunda mecbur kalınırsa rüzgarkıranlar ile takviyeler yapılmalıdır. Eğer yağışın çok olduğu ortamlarda sera kurulacaksa bu bölgelerde eğim de az ise seralar kurutulmalıdır.